What should the liquidation notice look like?

This is intended to be published at www.ametlikudteadaanded.ee

Example:

…………… OÜ (registrikood ……………) (likvideerimisel) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 212 lõike 1 alusel.

Võimalikele võlausaldajatele teatatakse ………….. OÜ (likvideerimisel) likvideerimismenetlusest.

Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded nelja kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 212 lg 3)