Entrepreneurial consultations: company formation, an address and contact person services, accounting, VAT number, etc. specifically in Estonia, in EU.

What should the liquidation notice look like?

This is intended to be published at www.ametlikudteadaanded.ee

Example:

…………… OÜ (registrikood ……………) (likvideerimisel) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 212 lõike 1 alusel.

Võimalikele võlausaldajatele teatatakse ………….. OÜ (likvideerimisel) likvideerimismenetlusest.

Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded nelja kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 212 lg 3)

Category: Liquidation
Tags: Company liquidation, Company termination
Did you find this FAQ helpful?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

John Doe

View more posts from this author